I AM WHAT I EAT

I am WHAT I eat – Basın Açıklaması

Projemiz 2017-1-TR01-KA105-040302 referans numarasıyla Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı tarafından hibelendirilmiştir.

“Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir. Ancak burada yer alan görüşlerden Avrupa Komisyonu ve Türkiye Ulusal Ajansı sorumlu tutulamaz.”